Gumb »Račun FAK« (Alt+R)

Gumb je namenjen knjiženju izdanega računa. Knjiženje računa je možno le, če je:

·      delovni nalog zaključen,

·      ima delovni nalog knjižene prejem izdelka (če je v nastavitvah knjige označena opcija obveznega knjiženja prejema izdelka),

·      ima delovni nalog knjiženo izdajo materiala (če vsebuje dejanske količine artiklov tipa M, B, E, I, P ali K na zavihku Material in storitve.

Račun, ki nastane na podlagi delovnega naloga vsebuje štiri vrstice. Vsaka vrstica predstavlja zbirno prodajno vrednost vseh elementov posameznega sklopa delovnega naloga (material in storitve, delo,s troji, ostalo). Količina vrstice je vedno enaka 1, vrednost vrstice pa je enaka prodajni vrednosti posameznega sklopa delovnega naloga. Poleg prodajne vrednosti se na vrstico prenese tudi popust dodeljen posameznemu sklopu delovnega naloga. V odvisnosti od nastavitve priprave računa, se lahko v opisu vrstice pojavi tudi spisek elementov posameznega sklopa z ali brez cen.

Ob aktiviranju gumba se odpre naslednje okno:

·      Leto – vpišemo (izberemo) leto v katerega se bo knjižil račun.

·      Šifra knjige računa – vpišemo (izberemo) knjigo računa v katerega se bo knjižil račun. Predlaga se knjiga računa nastavljena v knjigi delovnega naloga.

·      Knjižna skupina – vpišemo (izberemo) knjižno skupino s katero se bo knjižil račun. Predlaga se knjižna ksupina nastavljena v knjigi delovnega naloga.

·      Datum računa – predlaga se sistemski datum računalnika, datum lahko spremenimo (vnesemo ali izberemo iz koledarja), račun bo nosil ta datum.

·      Datum opravljanja storitve – predlaga se datum zaključka delovnega naloga, datum lahko spremenimo (vnesemo ali izberemo iz koledarja), datum predstavlja datum opravljanja storitve (DOB) računa.

·      Rok plačila – vpišemo število dni (valuto) za plačilo. Predlaga se rok plačila iz delovnega naloga.

·      Datum tečaja – vpišemo oziroma izberemo datum tečaja po katerem se bo račun izdan iz tuje denarne enote preračunal v domačo denarno enoto. Predlaga se sistemski datum.

·      Prenos specifikacij delovnega naloga – v kolikor je opcija vključena (ü), se bo v opis vrstice računa, ki predstavlja posamezen sklop delovnega naloga, prenesel tudi spisek elementov (šifra, naziv, EM in količina) posameznega sklopa.

·      Vključitev cen na specifikaciji – v kolikor je opcija vključena (ü), se bo v opis vrstice računa poleg podatkov opisanih v prejšnji alineji prenesla tudi cena posameznega elementa.

Ko se račun izdela se pojavi obvestilo, da je račun uspešno poknjižen:

Ob potrditvi sporočila (gumb potrdi) se dvigne forma tiskanje računa FAK:

Natisni