Polnitev tehn. sestavnice

Pripomoček omogoča naknadno polnitev tehnološke sestavnice v izbrane delovne naloge, ki tehnološke sestavnice nimajo izpolnjene in v glavi delovnega naloga nimajo navedenega tehnološkega postopka. Pogoj, da se tehnološka sestavnica napolni je, da v trenutku izvajanja tega pripomočka izdelek delovnega naloga v matičnih podatkih artikla vsebuje podatek o tehnološkem postopku.

Poleg sam napolnitve tehnološke sestavnice delovnega naloga pripomoček izvede tudi kalkulacijo delovnega naloga in napolni tudi podatkovno tabelo dejanskega časa po operacijah (na podlagi podatka o knjiženi količini delovnega naloga). Tako se za delovne naloge v katere je pripomoček napolnil tehnološko sestavnico spremeni tudi pokalkulacija in lahko izvede tudi naknadno usklajevanje proizvodnih cen.

Po zagonu pripomočka se odpre naslednje okno:

  • Knjiga DN od do – izberemo za katere  knjige delovnih nalogov želimo izvesti pripomoček.
  • Leto od do –  izberemo letnico delovnih nalogov za katere želimo izvesti pripomoček.
  • Številka od do – vnesemo razpon številk delovnih nalogov, ki jih želimo obdelati.
  • Datum DN od do – vnesemo datumski razpon razpisa delovnih nalogov, ki jih želimo obdelati.
  • Datum začetka izd. od do – vnesemo datumski razpon datuma začetka izdelave delovnih nalogov, ki jih želimo obdelati.
  • Datum zaključka od do – vnesemo datumski razpon datumov zaključka delovnih nalogov, ki jih želimo obdelati.
  • Rok izdelave od do – vnesemo datumski razpon roka izdelave delovnih nalogov, ki jih želimo obdelati.

 

Pripomoček izvedemo preko gumba »Naredi«. Potek izvajanja lako spremljamo na časovnem traku. Po uspešni izvedbi program javi naslednje obvestilo:

 

 

V primeru, da med izbranimid elovnimi nalogi ni nobenega naloga, za aterega bi pripomoček lahko napolnil tehnološko sestavnico, porgram javi naslednje obvestilo:

 

Natisni