verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

  • Izpisi – Kalkulacija po standardni kosovnici; na kalkulacijo (in primerjalno kalkulacijo) smo dodali možnost izbora načina izračuna cene kooperantskih operacij. Poleg dosedanje možnosti (cene so se brače direktno iz cene operacije na tehnološkem postopku izdelka) smo dodali še možnost branja cene iz cenika kooperanta določenega na operaciji ter po ceni iz izbranega cenika kooperacije. Obe zadnji opciji sta možni le, če je operacija povezana z artiklom, ki v ceniku predstavlja storitev kooperacije.
  • Izpisi – Predvidena poraba materiala; med izbirne podatek izpisa smo dodali še opcijo »Upoštevaj le naloge z izbranimi skladišči«. V kolikor je ta opcija vklopljena, se v izračunu predvidene porabe materiala upoštevajo le nalogi, ki vsebujejo izbrano (izbrana) skladišče (skladišča).
  • Odpravljena težava pri zapiranju programa VRP (določena kombinacija ukazov je onemogočila zapiranje programa).
  • Pripomočki – naknaden izračun proizvodnih cen; proces spremembe cen smo delno pohitrili (optimirali smo del procesa, ki se nanaša na prevrednotenje prometa v MSP).

Natisni