Verzija 2019.14.001

 

  • Šifranti – tehnološki postopki; na tiskanje nad tehnološkimi postopki smo dodali opcijo tiskanja pripadnosti standardnih tehnoloških operacij. Izpis lahko pošljemo na tiskalnik ali pa ga pripravimo v preglednici.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Menjava sestavine« smo na vnosni maski uredili sikanje skupine artikla preko funkcijske tipke F2.
  • Knjiženje – kooperacija – izdajanje v kooperacijo; na združenem tisku izdaje v kooperacijo smo v podatkovni set vrstic dodali tudi najzgodnejši datum roka izdelave delovnih nalogov združenih v eno operacijo.
  • Knjiženje – plan proizvodnje na funkciji »razpis proizvodnje« smo dodali možnost nastavitve v katerem letu se razpišejo delovni nalogi (v letu iz plana, v tekočem letu ali v letu iz datuma odpreme).
  • Knjiženje – delo delavcev; omogočeno iskanje (filtriranje) po časovnih kolonah v formatu HH.MM.SS.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; na delu izbirnih podatkov »samo za« smo dodali gumb »Dodatno« preko katerega se nam odprejo še možnosti omejitve izpisa po izdelkih za izbrane skupine, klasifikacije ali oddelke artiklov.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala – razširitev obstoječe funkcionalnosti »Nastavitve« preko katere lahko sedaj tudi izklapljamo/vklapljamo elemente na izbirni formi izpisa.
  • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; pravilno upoštevanje omejitve števila nivojev glede na nastavitve programa.
  • Pripomočki – Prenos podatkov st.teh. operacije na tehnološke postopke; dodan je nov pripomoček preko katerega lahko določene podatke standardne tehnološke operacije prenesemo na operacije tehnoloških postopkov. Pripomoček je za operaterja privzeto onemogočen in ga je potrebno preko varnostnega sistema omogočiti.

Natisni