Avtomatsko zapiranje razredov

Konti skupine 4, 7 se konec obračunskega leta saldirajo, stanja se preko razreda 8 prenesejo na konte razreda 9, zato ti konti te kljukice ne smejo imeti. Zaradi avtomatskega zapiranja razredov, ki nam ga ponuja program dvostavno knjigovodstvo, je potrebno na teh kontih imeti vpisan konto zapiranja.

Zapiranje razredov - gospodarstvo

Zapiranje razredov - javni sektor

Natisni