Uvoz sektorja poročanja

Namen programa: Uvoz sektorjev  po strankah, iz tekstovne datoteke pripravljene s strani AJPES-a, za potrebe finančnega poročanja.

 

 

Prenesi sektorje iz datoteke: vpišemo ali izberemo področje in ime datoteke, ki je bila pripravljena s strani AJPES-a. Program po matični številki stranke, poišče ustrezen zapis in prenese šifro sektorja.

Številka šifranta: Izbira za vse uporabnike pomeni, da bo program prenesel šifre sektorjev ne glede na številko šifranta. Pri izbiri za trenutnega uporabnika bo prenesel šifre sektorjev samo za stranke trenutnega uporabnika.

Natisni