Verzija 2018.15.003

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi –  predvidena poraba materiala; na funkciji razpisovanja delovnih nalogov odpravljene težave pri vzporednem izvajanju na več delovnih postajah.
 • Povezane vsebine:
  • Dobavitelji in kupci – naročila kupcev . prenos naročil v delovne naloge; v primeru transakcijskega izvajanja prenos naročil kupcev v delovne naloge, je onemogočeno vzporedno izvajanje, nov prenos se lahko izvaja le, če ni noben prenos v teku.

 

Trgovina na drobno

 • V tej verziji 2018.15.003 odpravljene naslednje težave, ki so se pojavile v verziji 2018.15.001
  • V Negotovinski prodaji, ko je pri večkratnih potrditvah dobavnice program zaklenil nadaljnje popravke dobavnice z obvestilom, da menjava stranke ni možna zaradi spremembe obračuna DDV.
  • V Gotovinski prodaji v primeru, ko se je na računu izpisovalo kupca samo za potrebe evidentiranja brez davčnih številk, se takšni računi niso davčno potrdili z obvestilom o napačni shemi. Takšne račune se lahko davčno potrdi preko desnega klika miške in izborom »Davčno potrjevanje računa« ali preko gumba na preglednici, ki vse nepotrjene račune pošlje v davčno potrjevanje.
  • Napačno izpolnjene oznake DDV pri kopiranju iz predračunov v račune ali dobavnice.

Natisni