Uvoz obračunov

OBR omogoča uvoz podatkov iz dvostavnega knjigovodstva. Podatki se prevzamejo tako, da se na osnovi izbora v nastavitvah uvoza poiščejo v prometnih podatkih vse tiste postavke (z zamudo plačani ali neplačani računi), ki odgovarjajo izboru. Za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda v OBR en obračun z ustreznimi postavkami.

Natisni