Postavitev preglednice Evidence Prejetih in Izdanih računov v DDv-ju

Pri kontroli podatkov v preglednici Izdanih in Prejetih računov, lahko stolpcev z novimi stopnjami (22% in 9,5%) ne vidite, vidni so le stolpci s starimi stopnjami, pri katerih pa je znesek DDV-ja nič. V tem primeru je potrebno v preglednici Izdanih in Prejetih računov postaviti privzeto postavitev stolpcev.

Postavitev preglednice Evidence Izdanih in Prejetih računov

Natisni