Dodajanje novih prejemov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novem dokumentu prejema.

Okno ima štiri zavihke: Splošno, Opisi, Vrstice in Odvisni stroški.

Nad zavihki se nahajata dva podatka: Datum in Stranka.

  • Datum – vpišemo oziroma izberemo datum prejema. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja, v katero smemo knjižiti.
  • Stranka – vpišemo oziroma izberemo šifro stranke. Obvezen vnos.

Natisni