Verzija 2018.01.002 z dne 18.1.2018

  • Spremenjen način inicializacije Vrste dokumenta Kopije na način, da se v primeru ko je podatek nov ali prazen se prepiše Vrsta dokumenta Originali.

Natisni