Kartica kooperacije

Izpis je namenjen kronološkemu prikazu izdajnic v kooperacijo in prejemnic iz kooperacije za izbrano operacijo.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju:

  • Leto – predlaga se tekoče leto. Lahko izbiramo tudi med ostalimi leti v bazi
  • Datum od do – izbor datumskega razpona za katerega želimo tiskati kartico
  • Operacija od do – izbor razpona operacij za katere tiskamo kartico
  • Knjiga DN od do – izbor knjig delovnih nalogov katerih delovne naloge želimo vključiti v kartico kooperacije
  • Kooperant od do – izbor kooperantov katerih izdaje/prejeme želimo vključiti v kartico kooperacije
  • Sortiraj izpis po – izberemo način razvrščanja operacij v izpisu (po šifri operacije, nazivu operacije, kooperantu ali delovnem nalogu)
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na preglednici možnih QR izpisov izberemo želeno obliko izpisa.

Natisni