Verzija 2020.01.001 z dne 17.1.2020

  • Dopolnjena struktura xml datoteke za izvoz v miniMAX. S tem je usklajeno tudi nova davčna stopnja »Posebna nižja stopnja« in "Dobave blaga na odpoklic s prevalitvijo DDV V EU".
  • Odpravljene težave ko pri Analizi prodaje in uporabi Denarne enote za preračun ni preračunalo zneskov DDV, Stroškov prodaje in Odvisnih stroškov.
  • Odpravljene težave, ko operater nima pooblastila za CENIKI - Nabavne cene in omejen prikaz. V tem primeru poleg cenovnih podatkov ni prikazovalo tudi podatkov o zalogi.
  • Odpravljena težava pri izpisu Zbir količin in vrednosti in filtriranja po Datum opr. stor. do. Sedaj deluje enako kot na Analizi prodaje npr.
  • Ponovno omogočeno potrjevanje spremembe Naslovnika in Cen v primeru spremembe prejemnika na obstoječem dokumentu.
  • Odpravljena težava pri kopiranju starejših dokumentov pred letom 2015 ko se je pojavilo opozorilo: "Cannot insert the value NULL into column 'InvoiceID', ...

Natisni