Splošno

Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave dokumenta prejema.

Datum - vpišemo datum izstavitve dokumenta oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Datum mora biti skladen z letom iz preglednice prometa in znotraj obdobja iz nastavitvenih podatkov. Vnos podatka je obvezen.

Dokument – vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument.

Skladišče – vpišemo šifro skladišča oziroma ga poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Šifra skladišča se lahko predlaga iz nastavitev ali vrste prometa.

Dobavitelj - vpišemo dobavitelja oziroma ga poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko dobavitelje tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

Referent – vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Ob vnosu dobavitelja se predlaga referent nabave iz šifranta strank. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

Delovni nalog – vpišemo številko delovnega naloga. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Če imamo v nastavitvah povezavo na serijsko proizvodnjo je poleg tega polja še gumb »DN iz VRP«, kjer se nam odpre preglednica delovnih nalogov v Večnivojskem Razpisu Proizvodnje« in od tam lahko izberemo želen delovni nalog, ki se prepiše v to polje, ter v vezne podatke v glavo dokumenta.

Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

Opomba – vpišemo poljuben tekst.

Natisni