Zavihek Vrtec

Zavihek je aktiven samo, če uporabljamo OST s kodo Vrtec.

·      Datum vpisa - vtipkamo datum vpisa otroka v vrtec oziroma ga poiščemo s pomočjo koledarčka.

·      Datum vključitve – vtipkamo datum vključitve v vrtec

·      Datum izpisa - vtipkamo datum izpisa otroka v vrtec oziroma ga poiščemo s pomočjo koledarčka.

 

Opozorilo glede datuma izpisa!

Pri pripravi obračuna se upošteva Datum izpisa iz podatkov o otroku na zavihku Vrtec oziroma na zavihku Domovi. Če je datum izpisa vnesen in je manjši od datuma opravljene storitve pri obračunu, tega otroka priprava obračuna ne upošteva. To velja samo v primeru, da pripravimo obračun brez nobenih omejitev (na primer, če izločimo kakšnega otroka ali kakšno skupino iz priprave, potem program Datuma izpisa ne bo upošteval).

Če pripravljamo obračun z omejitvami (na primer samo za eno enoto), je bolje, da si odpremo enoto in skupino Izpisani, v katero bomo selili otroke, ki se bodo izpisali.

 

Razvrstitev:

·      Program – vnesemo šifro programa, v katero spada otrok. Program je potrebno pred tem vnesti v šifrant Programi. Desno se izpiše še naziv programa. Podatek je obvezen.

·      Starostno obdobje – vpišemo šifro starostnega obdobja, v katerega spada otrok, oziroma jo poiščemo v šifrantu. Starostno obdobje je potrebno pred tem vnesti v šifrant Starostna obdobja. Desno se izpiše še naziv starostnega obdobja. Podatek je obvezen.

·      Plačilni razred –vnesemo plačilni razred. Podatek je obvezen.

·      Otrok s posebnimi potrebami – izberemo eno od možnosti iz spustnega seznama . Podatek se uporablja za pripravo Statistike za vrtec.

·      Sofinanciranje plačila staršev – če otroku sofinancira plačilo vrtca staršev ministrstvo, tukaj polje obkljukano.

·      Odstotek SPS - če otroku sofinancira plačilo vrtca staršev ministrstvo, tukaj vnesemo odstotek 70% ali 100%.

·      Starejši otrok – V tem polju lahko v primeru, da je otrok vezan na sofinanciranje plačila staršev določite, kateri otrok je starejši otrok. V primeru, da bo podatek vnesen, potem vas bo program v obračunu pri vnosu prisotnosti posameznikov v primeru, da bo starejši otrok izpisan v času pred datumom opravljanja storitve do na to opozoril z drugačno barvo vrstice.

 

Vloga:

·      Vlagatelj –vlogo za znižano plačilo odda eden od staršev (Oče, Mati) ali Skrbnik.  Če vloga ni bila oddana, izberemo možnost Ni vloge.

·      Opis – vnesemo številko vloge (odločbe)

·      Velja od, Velja od – vnesemo od kdaj do kdaj velja vloga.

·      Datum oddaje vloge – vnesemo datum oddaje vloge

·      Veljavnost stare odločbe do - vnesemo datum veljavnosti stare odločbe

 

Na zavihku Vrtec sta na dnu okna dva gumba Zgodovina in Datumska odsotnost. Gumba sta aktivna samo, če je v Nastavitvah programa vnesen koledar za vrtce (Nastavitve programa à zavihek Vrtci à polje Šifra koledarja za vrtce, ob uporabi kode za obračun medmesečnih sprememb in poračunov oskrbe).

·      Gumb Zgodovina: preko te funkcionalnosti je mogoče voditi zgodovino vseh podatkov, ki lahko vplivajo na obračun oskrbe, mogoče je obračunavati tudi medmesečne spremembe in poračune oskrbe. Vsak nov vnos ali sprememba zgodovine vpliva na obračun oskrbnine ali na poračun oskrbnine, odvisno od izbire datuma opravljanja storitve pri pripravi obračuna.

·      Gumb Datumska odsotnost: preko te funkcionalnosti je mogoče voditi datumsko odsotnost, npr. če želimo imeti evidenco sprememb po datumu od do. Vsako naknadno spremembo oz. vnos podatka za preteklo obdobje bo program upošteval na način, da bo naredil poračun oskrbe.

Natisni