Verzija 2018.04.001 z dne 16.3.2018

Dvostavno knjigovodstvo 

Dnevne obdelave-Kompenzacije
• Kompenzacije: Urejeno delovanje gumba zapis v PP.

Dnevne obdelave - Opominjanje

 • Opominjanje
  • Priprava - Priprava iz SPR: umaknjeno popravljanje podatkov na računih v SPR
  • Izstavitev: urejeno popravljanje podatkov na računih v SPR  in tudi predlaganje bančnega računa na izpisu v primeru, da ima stranka več bančnih računov.
  • Izvoz podatkov - Preknjiževanje toženih terjatev
   • v nastavitve obdelave je dodana možnost izbire nezaporednih strank preko gumba Izbrane stranke
   • podatke se pripravi tako, da program kot znesek izračuna trenutno stanje posameznih postavk, ki so zapisane na izbranih opominih
 • Izterjave
  • Priprava iz opominov:
   • v nastavitve obdelave je dodana možnost izbire nezaporednih strank preko gumba Izbrane stranke
   • podatki se pripravijo tako, da program kot znesek in dni zamude izračuna trenutno stanje posameznih postavk, ki so zapisane na izbranih opominih

Šifranti

• Šifranti DK - Konti: Pri tiskanju kontnega plana dodana dodatna možnost omejitve tiskanja in prikaz na izpisu na aktivne/neaktivne konte.

Izpisi in pregledi
• Na vseh izpisih, kjer je možen izbor kontov in strank dodana dodatna polja.
• Kartice-Kartice stranke: Urejeno upoštevanje nastavitve "kartica na novo stran".
• Bilance-Izkazi: Urejeno izračunavanje izkazov na novih uporabnikih.
• Opomini, IOP - IOP: Urejeno tiskanje obrazca IOP.

 

Obračun obresti

Obračun - gumb Uvoz - Uvoz obračunov iz DK
Na nastevitvene podatke dodana možnost izbira  različnih strank in kontov

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva in DI - gumb Izpisi - Evidenca osnovnih sredstev po virih financiranja
Urejeno prikazovanje vnesenih zneskov brez preračunavanj v odstotke.

Obračuni in inventura - Inventura - Inventurni elaborat
Urejeno tiskanje izbranih strani.

 

Spremljanje plačil računov

Računi in plačila - gumb Plačevanje - Pregled izpiska - Uredi zapis: v primeru, da vpišemo stranko, za katero nameravamo izvesti plačevanje in potem preko gumba Zapiranje več postavk (kocka) in izberemo še Upoštevaj združevanje v OST in izberemo samo en račun z enakim zneskom plačila in drugo šifro stranke, se je pojavi več nepotrebno opozorilo in zapiranje na tak način je opomočeno.

Knjiga pošte

Preglednica - gumb Vnesi zapis iz: v polje "Prenos v PRAC" se vedno zapiše N (ne).
Vnos novega zapisa, v pasico priponke dodana  ikona za skeniranje dokumentov.

 

Davek na dodano vrednost - N

Šifranti - Obdobja - Ob dodajanju novega obdobja se ob kliku na gumb "Opusti" pobriše le na novo dodano obdobje.

Stranke

Vnesi zapis: V primeru izbora gumba "saop-web" in nato zapiranja okna za vnos nove stranke z "X" se ne zgodi zapis v bazo.

Kadrovska evidenca

 • Urejen izračun delovne dobe v primeru krajšega delovnega časa ali izračuna delovne dobe s povečanjem.

Obračun plač

 • Urejeno delovanje funkcije ROUND v formulah.
 • Urejeno zaokroževanje zneskov na obračunskih vrsticah.
 • Omogočen način preračuna neto na bruto s shranjevanjem vpisanega neto zneska.
 • Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • Urejena priprava datotek po modelu Triglav v primeru več družb.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno ponavljanje prve vrstice na izpisu opravljenih ur.
 • Obračun za detaširane zaposlene po 45.a členu
 • Odpravljene pomanjkljivosti pri oddaji OPSVZ, če ima zasebnik celomesečno nadomestilo (polji 120 in 130)
 • Onemogočen obračun negativnega odtegljaja. Negativni znesek odtegljaja se med obračunom postavi na nič. Taka vrstica se po obračunu pojavi med obvestili in napakami.
 • Obračunske vrstice se pravilno sortirajo glede na Številko za razvrščanje na obr. listih za gospodarstvo
 • Odpravljene pomanjkljivosti pri uvozu podatkov virov financiranja zaposlenih

 

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; kalkulacija delovnega naloga se sedaj izdela tudi, če ob vnosu novega naloga vnos zapustiš preko »Opusti« ali preko »X«.
 • Dodatne izboljšave pri navajanju opombe in vez v primeru razpisa podrejenih delovnih nalogov iz pregleda predvidene porabe materiala.
 • Izboljšan sistem serijskih številk delovnega naloga:
  • Vpeljana tabela v podatkovni bazi VRP-ja v kateri se beležijo posamezne dodeljene serijske številke po delovnih nalogih (samo, če v nastavitvah okolja obstaja ključ VRPSERST).
  • Spremenjen sistem iskanja oznake »O« v sistemu VRPSERST=LLOSSSSSS_GA (sedaj se išče po opombi klasifikacije)
  • V podatkovne sete izpisa nalepk delovnega naloga dodana opcija klicanja serijskih številk.
  • Dopolnjen sistem klicanja serijskih številk na odpremne naloge NDK (delovni nalog sistem lahko poišče tudi na podlagi naročila kupca.
 • Izpisi – Izpisi in analize opravljenega dela – doseg časovnih norm po izdelkih; dodan je nov izpis (pregled) kakšno je v izbranem časovnem obdobju razmerje med normiranimi tehnološkimi časi priprave in izdelave izdelka ter dejanskimi doseženimi časi. 

 

Kontrola kakovosti

 • Šifranti – Artikli-kontrola; dopolnjen postopek kopiranja karakteristik na prevzemu procesa (ni zahtevana več enaka ID operacij med tehnološkima postopkoma).

Dobavitelji in kupci

 • Pregled artikli - zaloge, cene (F8) smo dopolnjen s prikazom podatka "Vrednost zaloge po odpremah". Pogoji prikaza so enaki kot za prikaz Zbirnik podatkov.
 • Dodane dodatne kontrole na Zalogo v primeru dodajanja vrstic na knjižen odpremni nalog v MSP. Upoštevajo se tudi nastavitve "Prekini prenos če ni vseh količin na zalogi" iz nastavitev knjige.
 • Izvoz e-slog naročila se po novem pripravi v UTF-8 formatu. S tem so tudi odpravljene morebitne težave pri uvozu naročila.

Fakturiranje

 • Spremenjen vzorec računa za primer izpisa računa za Pavšalista.

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

 • Prošnje
  • Urejeno, da se prikazujejo le prošnje tipa doma v katerega smo prijavljenji.
 • Komisija
  • Na zavihka sprememba oskrbe in sobe je dodan stolpec v tabelo za izbris spremembe. Če izbrišemo spremembo, se v trenutno oskrbo/sobo vpiše ta oskrba/soba, ki smo je izbrisali, od datuma začetka spremembe. Brišemo lahko samo zadnjo spremembo, lahko pa gremo po vrsti brisat več sprememb. V tabeli lahko tudi spremenimo oskrbo/sobo, v tem primeru se to spremeni od datuma do datuma, ki je že vnesen, teh datumov se ne da spreminjat.

Zdravstvo

 • Poročila
  • Nega - Uporabniki po storitvah - odpravljena napaka, pri odpiranju poročila.
  • Zdravstvo - Dokumentacija zdravstvene nege - odpravljena napaka, ko je program zahteval vnos uporabniškega imena in gesla.

Delo

 • Skupni vnos storitev
  • Načrtovani posegi - sedaj dovoljen vnos večih načrtovanih posegov na isti datum, kraj, razlog. Program opozori, če je tak načrtovani poseg že vpisan in v kolikor kliknemo Da, se zapiše še en poseg, v primeru, da izberemo Ne, se poseg ne zapiše.
 • Fizioterapija
  • Na Poročila - Pregled - Pregled fizioterapije po uporabnikih je sedaj urejen prikaz 5 števil z 2 decimalnima številkama.

Obračun

 • Obračun
  • Sociala - Pošiljanje računov - odpravljena napaka pri tiskanju računov s trajnikov, ko se je prikazoval tekst pod napisom "Plačilo je izvedno s trajnim nalogom".
 • Načini plačila oskrbe
  • Odpravljena napaka, ko se je svojca, ki je bil označen kot plačnik izbrisalo in se je ta ponovno pokazal med plačniki.

Natisni