Brisanje doplačniki storitev:

Doplačnike storitev brišemo v Šifranti – Doplačniki storitev

 

S klikom na gumb Brisanje se nam odpre spodnje okno, kjer vpišemo za katerega učenca, doplačnika in za katero storitev bi radi brisali doplačila.

 

Ko potrdimo brisanje, imajo vsi izbrani učenci izbrisano doplačilo za izbranega doplačnika ter za izbrano storitev. Če pustimo vsa polja prazna, nam izbriše vse podatke, ki so v doplačnikih storitev.

Natisni