Splošno

Z obdelavo »Darilni boni« se celostno obravnava promet in evidenco z darilnimi boni, ki praktično predstavljajo menjavo denarja za denar. Celotno poslovanje z darilnimi boni je ločeno od ostalega poslovanja trgovin, sovpadajo se samo na mestih, kjer se dogaja prodaja ali unovčenje darilnih bonov.

V poslovanju poznamo lastne in tuje bone. Lastni boni pomenijo bone, katerih lastniki smo sami in ki krožijo samo pri nas, tuji boni pa so boni drugih poslovnih oseb, s katerimi imamo dogovor o sprejemanju njihovih bonov v naših poslovalnicah in menjavo njihovih darilnih bonov za naše blago.

 

Poslovanje zajema

  • Prevzem bonov: prevzemamo npr. iz tiskarne in dajemo bone v uporabo v svoj sistem. To so naši darilni boni, tip teh bonov je »Lasten«. Prevzem se izvaja samo na upravi.
  • Izdaja bonov na določeno poslovalnico. Izdajamo bone za prodajo tako na poslovalnice in tudi na svojo »upravo«, če se prodaja odvija tudi na glavni poslovalnici
  • Prodaja bonov. Bone, ki jih ima poslovalnica na svoji »zalogi«, lahko prodaja. Poslovalnica lahko prodaja samo tiste darilne bone, katere je uprava dodelila določeni poslovalnici. Prodaja se izvaja preko programa Gotovinska prodaja.
  • Unovčenje bonov. Bone, ki so bili prodani, se lahko unovči kjerkoli v sistemu poslovalnic. Poleg lastnih prodanih bonov, ki jih kupci unovčujejo, se unovčuje tudi tuje bone. Teh bonov pa še ni v našem sistemu in jih je potrebno ob unovčenju šele vpisati, to pomeni, da pač moramo vpisati šifre in vrednosti bonov ter izbrati izdajatelja teh bonov. Unovčenje darilnih bonov t.j. menjava darilnega bona za blago, se izvaja ob izboru načinov plačil pri plačevanju nakupa. Ob izboru ustreznega načina plačila, se odpre dodatno okno, v katerem izvajamo unovčenje darilnih bonov.
  • Fakturiranje. Za vrednost tujih bonov, katere smo sprejemali v naših poslovalnicah, izstavimo račun v Fakturiranju. Rekapitulacije o poslovanju s tujimi darilnimi boni dobimo na podlagi izpisov, ki so namenjeni zbiranju podatkov o darilnih bonih.
  • Zaklepanje. Z zaklepanjem bone izločimo iz poslovanja. Zaklepanje je možno samo na »upravi«, t.j. na poslovalnici, katera ima dovoljenje za to. Bon lahko zaklenemo v vsaki fazi darilnega bona, ne glede na status. Na ta način lahko takoj preprečimo vsakršno poslovanje z določenim bonom.

 

Delovanje sistema darilnih bonov ni vključeno v osnovno izvedbo programa TDR, temveč je to dodatna opcija. Tako za zagon delovanja potrebujemo naslednje nastavitve:

  • Darilni boni so zaklenjeni s kodo: poslovanje z darilnimi boni je doplačljiva opcija
  • V šifrantu poslovalnic mora biti potrjeno (izbrano) poslovanje z darilnimi boni in morajo biti vpisani podatki o strežniku in podatkovnih bazah
  • Nastavitev varnostnega sistema, saj je potrebno zagotoviti, da se glavne spremembe z darilnimi boni (prejemanje, dodeljevanje bonov na posamezno poslovalnico, spreminjanje statusov,…) izvajajo samo na upravi (centralni poslovalnici)

Natisni