Verzija 2020.12.001

  • Knjiženje – delovni nalogi; spremenjen sistem dodeljevanja serijskih številk po ključu 0ZLLTTB(H)XXX (zadnjim dvema ciframa iz letnice delovnega naloga se prišteje število 10).
  • Knjiženje – delovni nalogi; pri serijskem knjiženju delovnih nalogov se pred knjiženjem izvede še kontrola na obstoj serij v kolikor se zaloga izdelku delovnega naloga vodi po serijah, delovni nalog pa nima vpisane serije.
  • Izpisi – Pregled zasedenosti delovnih postaj; iz pregleda zasedenosti je možno vstopiti v operacijo delovnega naloga. Če je delovni nalog te operacije v statusu, ki omogoča spremembo tehnologije, se lahko le-ta spremeni direktno iz tega pogleda.
  • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; v primeru določitve tipa cene »planska cena« na polizdelkih, se planska cena sedaj pridobi iz tipa skladišča določenega na nastavitveni formi kalkulacije.
  • Pripomočki – ponastavitev maksimalnega števila nivojev; izvedena optimizacija delovanja pripomočka.

Natisni