Obračun obresti

Obračun obresti je v modulu Sociala, zdravstvo in obračun (v nadaljevanju SZO) možen od verzije 6.30.000 dalje. Obračun se izvaja v dveh oziroma treh delih – najprej se modulu v Obračun obresti pripravi in izračuna obresti, nato pa se obresti v modulu SZO v del vezan na obračun sociale uvozi in vključi v obračun. Nazadnje obresti preko  modula Obračun obresti še knjižimo. 

Za lažje razumevanje in pregled, so navodila razdeljena na štiri poglavja:

  1. Urejanje nastavitev in šifrantov
  2. Priprava obresti
  3. Obračun oskrbe
  4. Knjiženje obresti

 

Obračun obresti

Natisni