Verzija 2019.15.001 z dne 15.11.2019

Dnevne obdelave – Izpisi in pregledi - IOP

  • Izpis Sample of Reminder currency je oblikovno posodobljen in povezan s skupnimi nastavitvami tiska.
  • Odpravljene so težave na predogledu za tisk v primeru izbora večjega števila strank.
  • Odpravljena je napaka pri tiskanju, ko se niso prikazale vrstice terjatev in delnih vsot po kontih.

Natisni