Enote (Alt+E)

Šifrant Enote vsebuje podatke o enotah, ki nastopajo v jedilnikih. Podatki so potrebni pri vzpostavljanju povezave z OST in pri knjiženju porabe v MSP. Prikaže jih preglednica Enote.

Natisni