Manjkajoči artikli

Izpis je namenjen prikazu artiklov, katerih zaloga je manjša od minimalne zaloge in jim bo do nekega izbranega datuma zapadla uporabnost. Obdelujejo se samo artikli, ki imajo izpolnjeno minimalno zalogo.

Najprej se odpre okno Pregled manjkajočih artiklov, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Prikaži po dobavitelju – izberemo ali bo prikaz primarno razvrščen po dobaviteljih (kar je tudi privzeta vrednost), ali ne .

Šifra dobavitelja - vpišemo oziroma izberemo stranko - dobavitelja za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra konsignanta - vpišemo oziroma izberemo stranko - konsignanta za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati.

Uredi po – določimo kako bo izpis urejen (po šifri, nazivu, črtni šifri).

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz podatkov o dobavitelju

prikaz podatkov po artiklih

 

Če smo se odločili da prikaz ne bo primarno razvrščen po dobaviteljih, se direktno prikaže preglednica drugega nivoja.

Natisni