Verzija 2019.08.001

  • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »«Izdelava podrejenih delovnih nalogov« se knjiga delovnih nalogov sedaj predlaga iz nastavitev obdelave.
  • Knjiženje – delovni nalogi; ob odpiranju delovnega naloga se v nalog iz tehnološkega postopka prenese tudi MES delovna postaja.
  • Šifranti – materialne sestavnice; pri vnosu datum konca veljavnosti sestavine se izvede kontrola, da ta ni pred datumom pričetka veljavnosti sestavine.

 

Povezane vsebine

NDK

  • Knjiženje – Naročila kupcev; pri prenosu naročil kupcev v delovne naloge VRP popravljena funkcija izračuna datuma roka izdelave delovnih nalogov.

 

 

Natisni