Brisanje dokončnega obračuna

Brisanje obračuna naredimo v meniju Obračuni in inventura - Brisanje obračuna. Program nas opozori: "Želiš izvajati brisanje obračuna za 2012." S potrditvijo program vrne stanje pred obračunom.

V primeru, da vam javi: 'Obstajajo knjižbe z višjo letnico, kot je obračun. Brisanje ni dovoljeno ', je potrebno te knjižbe pobrisati in ponovno sprožiti brisanje. Te knjižbe dobite na izpisu Dnevnika.

Tip spremembe VSE z datumskimi omejitvami od 1.1.2013 do 31.12.9999

Natisni