Preglednica 2. Nivoja - kartica prodaje artikla

Preglednica se imenuje Kartica prodaje z oznako leta, za katero pregledujemo podatke, šifro, nazivom in mersko enoto artikla. Razvrščena je po šifri artikla. Prikazane so vrstice prometa, ki ustrezajo nastavitvenim podatkom in izbranemu artiklu iz prvega nivoja.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Pod preglednico sta prikazani vsoti stolpcev Količina in Neto vrednost.

Natisni