Kopiranje dokumentov v eRegistrator

Dokumente, ki jih imamo v računalniku ali e-pošti, lahko preprosto kopiramo v eRegistrator in na ta način pohitrimo vnos dokumentacije v dokumentni sistem.

Kako kopiramo dokumente v eRegistrator?

Natisni