Knjiženje prometa blagajne

S tem programom poknjižimo dnevni promet off-line blagajne. Odpre se okno za vnos:

 

  • Prenesi iz mape – vnesemo ali preko gumba  poiščemo mapo, v kateri se nahaja dnevni promet blagajne.
  • Datoteka – preko gumba , ki nam da na izbiro datoteke dnevnih prometov po blagajnah in datumih katere se začno z PRBL_ in imajo končnico W-1 (PRBL_01_10_08_2005 pomeni dnevni promet blagajne 1 z dne 10.8.2005), izberemo promet, ki ga bomo knjižili v TDR.
  • Datum računa – datum računa se samo prikaže, prenese pa se iz dnevnega prometa off-line blagajne.
  • Stranka – vnesemo ali izberemo stranko, na katero se bo knjižil promet off-line blagajne. Predlaga se stranka iz nastavitev programa.
  • Blagajnik – vnesemo ali izberemo blagajnika, na katerega se bo knjižil promet off-line blagajne. Prvič vnesemo, pozneje se predlaga zadnja vnesena šifra.
  • Opusti – nas vrne na preglednico Gotovinska prodaja.
  • Potrdi – potrditev vnesenih podatkov in nadaljevanje z delom.

 

V primeru »linkanih« strežnikov, ki jih določimo v šifrantu poslovalnic, pa imamo možnost direktnega prenosa podatkov dnevnega prometa blagajne na centralo. V tem primeru ni potrebno posebej pripravljati podatke na off-line blagajni, temveč se podatke prenese na centralo kar iz centrale same.

 

  • Blagajna št. – izberemo preko gumba  blagajno, za katero prenesemo dnevni promet blagajne.
  • Številka od do – če želimo omejiti prenos samo določenih računov
  • Za datum – vnesemo ali preko gumba  izberemo, za kateri dan prenesemo promet.

 

Po končanem prenosu nas program obvesti o koncu ali pa izpiše listo napak (npr. napačna šifra artikla ipd..)

 

Natisni