Povezava z MS Outlook

V Strankah smo pripravili izvozno datoteko tako, da smo kot Uporabo izvoza izbrali FAX, kot ločilo med polji pa podpičje (;). Povezava z MS Outlook-om poteka po korakih:

14. V programu MS Outlook izberemo Datoteka –Uvozi – Drug adresar. Odpre se spodaj prikazano okno.

Izberemo Besedilna datoteka (vrednosti, ločene z vejico) in kliknemo na Uvozi.

15. Izberemo datoteko za uvoz – vpišemo pot in ime datoteke oziroma jo določimo s pomočjo gumba Prebrskaj. Kliknemo Naprej.

16. Definirati moramo preslikave polj, ki jih želimo uvoziti.

V našem primeru sem uvažala Naziv 1 stranke in e-naslov. Za Naziv 1 moram definirati, v katero polje adresarja naj se preslika. Označimo Naziv 1 stranke (v našem primeru je to Lovrenčič Enej) in kliknemo na Sprememba preslikav…

V spustnem seznamu izberemo polje adresarja za besedilno polje (v našem primeru je to Ime) in polje Uvozi to polje obkljukamo. Kliknemo V redu in nato Dokončaj.   

17.

Uvoz v adresar je končan.

Natisni