Opozorila na kompenzaciji

V kolikor prikličemo na zaslon kompenzacijo, ki še ni bila potrjena, in so bile med tem časom izbrane postavke te kompenzacije zaprte in imajo negativno odprto stanje, pri izbiri S kompenzacijami v obdelavi, program na to opozori in postavko obarva.

 

V kolikor pokličemo na zaslon kompenzacijo, ki je bila knjižena ali je za njo bil pripravljen plačilni nalog se kompenzacija zaklene, vrstice pa se obarvajo rdeče.

 

Natisni