Začetno stanje

Obdelava je namenjena vnosu začetnega stanja. Možen je vnos enega dokumenta začetnega stanja na poslovalnico za leto iz nastavitev. Morebitne popravke in dopolnitve začetnega stanja izvajamo na tem dokumentu. Možno je vnašati začetno stanje za artikle, kateri še niso imeli prometa v izbranem letu. Začetno stanje lahko vnašamo posamezno po artiklih ali vrednostno po davčnih stopnjah. Postavke vnašamo ročno, preko ročnega terminala ali pa naredimo začetno stanje preko uvoza podatkov iz DOS datoteke.

V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

  • Leto – predlaga se letnica iz nastavitvenih podatkov.
  • Poslovalnica – vnesemo ali izberemo šifro poslavnice
  • Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti tipa začetno stanje.

Na preglednici za trenutno knjižno leto je aktivna ikona »vnesi zapis«. Ko  potrdimo začetno stanje, je aktivna samo ikona »popravi zapis« za morebitna dodajanja pozicij na dokument začetnega stanja.

Natisni