verzija 2017.09.000 z dne 07.07.2017

Nastavitve programa

 • zavihek Opominjanje: polje Minimalni znesek terjatve je preimenovano v Minimalni znesek opomina. Program je do sedaj omejeval pripravo opomina tako, da je preverjal znesek posamezne postavke, sedaj pa primerja seštevek vseh postavk opomina z vpisanim zneskom v nastavitvah programa

 

Dnevne obdelave

 • Izterjave - Opominjanje:
  • gumb Priprava:
   • med pripravo se v spodnjem delu okna kaže napredovanje obdelave in števec, ki daje informacijo o številu pripravljenih opominov
   • po končani obdelave se prikaže okno z informacijo o številu pripravljenih opominov (umaknjen je protokol z informacijami o omejitvah uporabljenih pri pripravi opominov)
   • po uporabi obdelave, ko se vrnemo v preglednico, so opomini razvrščeni po številki in vedno so zadnje dodani opomini na vrhu preglednice
   • priprava je spremenjena tako, da se sedaj pri pripravi opominov vpisan mejni znesek v nastavitvah programa upošteva za opomin kot celoto, do sedaj smo omejevali vpis posamezne postavke v opomin.
  • gumb Izstavitev:
   • med izstavitvijo se v spodnjem delu okna kaže napredovanje obdelave in števec, ki daje informacijo o številu izstavljenih opominov
   • po končani obdelave se prikaže okno z informacijo o številu izstavljenih opominov (umaknjen je protokol z informacijami o omejitvah uporabljenih pri izstavitvi opominov)
   • po uporabi obdelave, ko se vrnemo v preglednico, so opomini razvrščeni koloni, po kateri so bili podatki razvrščeni pred uporabo obdelave
  • gumb Odklepanje: po uporabi obdelave, ko se vrnemo v preglednico, so opomini razvrščeni koloni, po kateri so bili podatki razvrščeni pred uporabo obdelave

  • gumb Tiskaj - Tiskanje opominov: urejeno tiskanje opominov in dodano opozorilo, da ni podatkov za izpis, če glede na omejitve za tisk

Natisni