Tiskanje

Nalog za službeno potovanje natisnemo s pomočjo gumba Tiskaj na dnu preglednice. Po aktiviranju gumba se nam odpre nastavitveno okno, v katerega vnašamo naslednje podatke:

Leto - vnesemo leto potnega naloga, program predlaga leto potnega naloga, ki je izbran v preglednici

Številka  - vnesemo interval številk potnega naloga, program predlaga številko potnega naloga, ki je izbran v preglednici

Datum obračuna - poljubno omejimo izpis potnih nalogov glede na datum obračuna

Datum izdaje - poljubno omejimo izpis potnih nalogov glede na datum izdaje potnega naloga

Potnik - vnesemo šifro potnika za katirega se izpišejo nalogi za službeno potovanje.

Po potrditvi nastavitvenih podatkov na gomb Tiskaj se odpre preglednica z vzorci za oblikovanje izpisa po lastni želji. Program ima vgrajena dva standardna vzorca Predloga in Obračun.

Primer izpisa: Nalog za službeno potovanje-Predloga

 

Če gre za "mesečni nalog", se tiska še dodatna tabela za vpisovanje dnevnih relacij :

Primer izpisa: Nalog za službeno potovanje - Obračun

Pri mesečnem nalogu se tiska še dodatna tabela vnesenih dnevnih potovanj :

Pri tiskanju obračuna potnega naloga se lahko formira nov zapis dogodkov strank s priponko, v kateri je izpis obračuna potnega naloga. Pogoji za to so :

  • V nastavitvah PN mora biti vpisana privzeta vrsta dogodka
  • V analitikah PN morajo biti izpolnjeni podatki o strankah

Natisni