Skupine skladišč

Šifrant Skupine skladišč je preglednica, ki prikazuje seznam skupin skladišč, ki se uporabljajo. Skupine skladišč omogočajo gručenje skladišč.

Natisni