verzija 2017.01.001

Obračuni in inventura

• Obračuni - Obračun: Urejen obračun amortizacije v primeru, da je bil na osnovnem sredstvu spremenjen odstotek amortizacije in, da se je sredstvo zamortiziralo v tekočem letu.

Natisni