Verzija 2019.02.001 z dne 25.01.2019

Čakalna vrsta - OLAP

  • Zaradi možnega velika obsega podatkov v čakalni vrsti so ob vstopu v OLAP, dodani parametri za pripravo podatkov - Leto, uporabnik. 

Natisni