Tiskanje storitev za učence

S klikom na gumb  Izpis šifranta v preglednici Enote za obračun se odpre podmeni z naslednjimi možnostmi izbire: Predloga z eno storitvijo in Predloga z vsemi storitvami.

Natisni