Uvoz naročila EAN

Ob aktiviranju te izbire se odpre nastavitveno okno:

V njem izberemo kje je datoteka za uvoz, kam se shrani kopija datoteke. Določimo datume in analitike, ker izberemo, če so to privzete vrednosti pri uvozu naročila. Izbere se še knjiga računa za kasnejše knjiženje v FAKturiranje.

Ob potrditvi se izvede uvoz podatkov in se izpiše protokol uvoženih podatkov s morebitnim seznamom napak.

Razlika med tem uvozom in uvozom naročila je v tem, da pri uvozu naročila je ena sama datoteka. Tukaj sta pa dve datoteki »glave.txt« in »vsebine.txt«. V vsebine.txt pa je šifra artikla kar črtna šifra, ki jo lahko uporabljamo tudi kot pretvornik.

Natisni