Odklepanje podatkov javnih naročil

Odklepanje podatkov javnih naročil je mogoče samo operaterjem, ki imajo dovoljenje »PRAC - JAVNA NAROČILA: Popravljanje podatkov«.

Postopek dela je tak, da se tak operater na oknu za urejanje javnega naročila postavi na polje, ki ga želi spremeniti in klikne na kombinacijo tipk Shift+Alt+R. Program opozori, da podatke popravljate na lastno odgovornost in potem vpišete novo vrednost.

 

Podatki, ki jih je mogoče popraviti: Predmet naročila, Direktna oddaja, Vrsta naročila, Ocenjena vrednost, Način izvedbe, Datum zahtevka naročila, Rok za oddajo ponudbe, Predviden rok izbire, Seznanitev ponudnikov, Direktna oddaja, Način izvedbe, Predlagatelj, Odgovorna oseba, Člen internega navodila za oddajo, Datum zahtevka naročila, Rok za oddajo ponudbe, Predviden rok izbire, Rok plačila (dni), Predračun velja od, Predračun velja do, Lokacija prevzema/izvedbe, Kratek opis, Možnost alternativne ponudbe, Možnost izvedbe s partnerji oz. podizvajalci, Dodatni pogoji in merila, Kontaktna oseba, Pisno, Naslov, Faks, E-pošta, Internet, Vzorec je mogoče dobiti na, zapisi na zavihku Proračunske postavke, zapisi na zavihku Predmeti (Naročilnica oz. Pogodba, če je Evidenčni postopek).

Natisni