Preglednica predvidene storitve

Predvidene storitve omogočajo hitrejši vnos storitev otroka. Vsakemu otroku lahko določimo predvidene storitve za obračun na tri načine: avtomatično dodajanje storitev na nivoju enote in na nivoju skupine ter na nivoju posameznega otroka. Vsako predvideno storitev se lahko plačuje tudi na obroke (določimo znesek kredita in znesek obroka).

S pomočjo predvidenih storitev določimo, katere storitve se bodo pri pripravi obračuna upoštevale; torej povežemo otroka s storitvami. Šifrant Predvidene storitve hrani seznam predvidenih storitev za otroka.

Storitev lahko avtomatično dodelimo vsem otrokom tako, da smo v šifrantu Storitve v storitvi izberemo oznako Gre v obračun: A.

OPOZORILO: V primeru, da je na storitvi označeno, da gre za Obrok (polje Obrok je obkljukano), potem program nastavitev v Predvidenih storitvah za to storitev ne upošteva!!!

Natisni