Nastavitve programa

Program Obračun obresti lahko uporabljamo samostojno ali v povezavi z drugimi SAOP programi. Ko prvič zaženemo program, se nam odpre okno Nastavitve, kjer določimo vse potrebne nastavitve povezane z delovanjem programa.

S pomočjo nastavitev določimo šifrant strank, šifrant kontov in šifrant stroškovnih mest oziroma stroškovnih nosilcev, ki ga bo OBR uporabljal. Potrebno je definirati tudi uporabnika programa.

V primeru povezave z ostalimi SAOP Windows programi s pomočjo nastavitev povežemo OBR še z dvostavnim knjigovodstvom (DK) oziroma z enostavnim knjigovodstvom (EK).

  • Številka šifranta za stranke – izberemo, kateri šifrant za stranke glede na uporabnika, bomo uporabljali.
  • Številka šifranta za konte – izberemo, kateri šifrant za konte glede na uporabnika, bomo uporabljali.
  • Številka šifranta za SM, SN – izberemo, kateri šifrant za stroškovna mesta oziroma stroškovne nosilce glede na uporabnika, bomo uporabljali.
  • Šifra stranke uporabnika – izberemo uporabnika, za katerega bomo obračunavali obresti. Uporabnika moramo najprej v šifrantu strank odpreti kot stranko, šele nato lahko to stranko izberemo kot uporabnika.
  • Številka uporabnika DK – v primeru, da bomo program OBR uporabljali v povezavi z DK-jem, izberemo uporabnika DK-ja.
  • Številka uporabnika DDV – v primeru, da bomo program OBR uporabljali v povezavi z DDV-jem, izberemo uporabnika DDV-ja.
  • Številka uporabnika EK - v primeru, da bomo program OBR uporabljali v povezavi z EK-jem, izberemo uporabnika EK-ja.

 

Zaokroževanje obresti

  • Fizične osebe: izberemo lahko zaokroževanje na 0,01, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00, 5,00, 10,00, 25,00, 50,00, 100,00, 250,00, 500,00 in med Navzgor, Navzdol ali Normalno
  • Pravne osebe: izberemo lahko zaokroževanje na 0,01, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00, 5,00, 10,00, 25,00, 50,00, 100,00, 250,00, 500,00 in med Navzgor, Navzdol ali Normalno

 

Če spreminjamo nastavitve oziroma povezave, ki smo jih določili na tem mestu, ne bomo mogli po spremembi uporabljati prej vnesenih podatkov.

Natisni