Verzija 2021.01.001 z dne 11.1.2021

  • Knjiženje – delovni nalogi; vgrajena kontrola obstoja kontrolnih podatkov QM Artikli-kontrola za izdelek/tehnološki postopek delovnega naloga. V kolikor je kontrola vklopljena, ne obstajajo pa kontrolni plani na izdelku in ali/tehnološkemu postopku delovnega naloga, se delovni nalog ne pusti izdelati oziroma na obstoječem nalogu spremeniti izdelek in/ali tehnološki postopek. Kontrola se izvaja tudi pri:
    • »ročnem« spreminjanju tehnologije delovnega naloga,
    • kopiranju delovnih nalogov,
    • razpisu delovnih nalogov iz naročil kupcev.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov je na kartici delovnega naloga dodan podatek o seriji (izdelka ali sestavin).
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; časovna optimizacija priprave izpisa (tako za »preglednico« kot »tiskanje«).
  • Izpisi – predvidena poraba materiala, tedenski prikaz potreb; prihod na zalogo v obeh pregledih upošteva tudi »projektne delovne naloge« (več izdelkov po enem delovnem nalogu)

Natisni