Delitev plana po kontih

Letni plan po kontu se razdeli po mesecih:

1.  Ob vnosu plana je bil vnesen tudi ključ delitve plana:  od 1 do 12 po deležih oz. procentih tako kot je določeno v ključu;

2.  Ob vnosu plana ni bil vnesen ključ delitve plana: od 1 do 12 po dvanajstinah(v zgornjem primeru, to pomeni, da se 1200 razdeli od 01 do 06 po 100 na mesec).

3. Če izberemo klukico Deli znesek s številom vpisanim obdobji, pa se celotni znesek razdeli med obdobje, ki so vpisana. (npr. zgornji primer, če bi bila klkukica izbrana, bi se 1200 razdelilo od 01 do 06, po 200 na mesec)

 

Znesek plana, ki je bil razdeljen po mesecih, se v obdobju 00 stornira.

Plan se v obdboje 00 poljubno doknjižuje in poljubno krat deli. Deli se vedno vsota obdobja 00. 

Po delitvi plana se v preglednici pojavijo zapisi po mesecih.

Natisni