Knjiga izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti (obrazec I-RAČ-D)

V Knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti vnašamo račune, ki so vezani samo na dobavo blaga znotraj Skupnosti. Ko se v glavnem meniju odločimo za delo s knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti, se odpre pogovorno okno Knjiga I-RAČ-D – izbira obdobja. V njem podamo obdobje, za katerega želimo vnašati ali prikazovati podatke izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti.

Odpre se nam okno s seznamom računov vezanih na  Knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti za to obdobje.

Natisni