Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec maj

Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2020/15 z dne 3.6.2020 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, ki je priloga zahtevka za pokritje izpada prihodkov vrtcev. Ta obrazec bodo občine poslale na MIZŠ.

Navodila

 

Natisni