Verzija 2017.11.002

Obračun plač zaposlenih

Pripravljen pripomoček za poračun plačnih anomalij v javnem sektorju.

Natisni