Verzija 2019.17.001 z dne 27.12.2019

 • Z dnem 1.1.2020 se uvede nova davčna stopnja »Posebna nižja stopnja« in oznaka IRAC: "Dobave blaga na odpoklic s prevalitvijo DDV V EU". Program je dopolnjen za uporabo:
  • Vnosi dokumentov
   • Nastavitve knjiženja in knjiženje v knjigovodstvo
   • Dodana polja za vnos konta za »Posebna nižja stopnja«
   • Dopolnjeno neposredno knjiženje v DK in DDV, prav tako dopolnjeno knjiženje preko besedilnih datotek
   • Dopolnjen izvoz »Izpis podatkov o izdanih računih za DU«
 • Pri izstavitvi PDF računov/predračunov po elektrosnki pošti smo referenco v dnevniku ePoštarja izenačili s referenco pri pošiljanju e-računov po elektronski pošti.
 • Pri izstavitvi računa/predračuna preko e-računa (ePoštar, banke, elektronska pošta) smo dodali nastavitev, ki pove ali je naslovnik sporočila v ovojnici e-računa prejemik blaga ali plačnik računa. Za obstoječe podatke je privzeta vrednost prejemnik blaga, za nopve podatke pa je privzeta vrednost plačnik računa.
 • Na računih/predračunih je možno s pomočjo desnega klika na miški iz spustnega menija prikazati revizijsko sled za račune/predračune. Spremembe podatkov oz. statusne spremembe se spremljajo od prve priprave osnutka za račun/predračun. Revizisjka sled združuje revizijske sledi za akcije/spremembe podatkov fakturiranja, dela z dokumenti v eRegistratorju, sporočili iz ePoštarja in zapisi o kopijah dokumentov DPR za stranko. Prikaz je zaščiten z aplikacijskim varnostnim sistemom.

Natisni