Skupine dogodkov

Več dogodkov npr. (excel seminar, word seminar, saop seminarji,…) tvorijo skupino dogodka npr. seminarji oz. izobraževanja, dogodki (obvezni zdravniški pregled, obdobni pregledi, preventivni pregledi) tvorijo skupino dogodka npr. pregledi,…

Vsak uporabnik si lahko na ta način tvori svoj šifrant skupin dogodkov, glede na svoje potrebe. Na podlagi vnesenih skupin dogodkov lahko izvajamo razne analize na meniju Obdelave pregledi in izpisi Analize podatkov zaposlenih npr. analiza dogodkov.

Pri vnosu nove skupine dogodka vnašamo naslednje podatke:

-  Šifra  –  vnesemo šifro skupine dogodka

-  Naziv –  vnesemo naziv skupine dogodka

-  Opomba

Primer vnosa različnih skupin dogodkov:

Natisni