Obračun FIFO

Program je namenjen prevrednotenju prometa MSP po FIFO metodi in samo za skladišča, ki imajo označeno to vrednotenje.. V bistvu se izvede proces, kot bi promet od začetnega stanja tekočega knjižnega leta dalje ponovno knjižili, le da naredi »praznenje« prejemov od prvega proti zadnjemu glede na izdano blago.

Najprej se odpre preglednica z aktivnimi tipi skladišč in številom vknjižb za prevrednotenje po posameznem tipu skladišča. V preglednici so samo skladišča za katera je predvideno FIFO vrednotenje.

Na preglednici izberemo skladišče, katerega promet želimo prevrednotiti (stolpec Obračun) in izberemo gumb Potrdi (Alt P).

Z izborom gumba Opusti (Alt O) prekinemo z delom in se vrnemo v meni Pripomočki.

Gumba in nam potrdita ali opustita vsa skladišča, ki jim je potrebno narediti obračun.

Natisni