Verzija 2019.16.001 z dne 6.12.2019

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Za tipe dokumentov Prejem in Vračila je nova nastavitev »Redni prejem«. S tem se določa, da se na vrsto prometa lahko vnaša samo artikle, ki nimajo izpolnjenega konsignatarja. Nastavitev je v povezavi z nastavitvijo »Konsignacijski prejem«, kar pomeni, da je lahko samo ena ali druga potrjena.
 • Knjiženje
  • Na vnosu prejemov in predprejemov, internih prenosov, dokumentih popravkov v pripomočkih je dodatna kontrola, ali se glede na novo nastavitev »Redni prejem« lahko vnese določen artikel ali ne. Kontrola velja pri vseh vnosih - ročni vnos vrstic, vnos iz ročnih terminalov, preko čarovnika za uvoz, pri kopiranju dokumentov, v funkciji izbora artiklov z vnosom količin.
 • Izpisi
  • Na izpisih, kjer je izpisani podatek tudi nabavna cena, je dodatna možnost »Nabavne cene iz MSP«, s katero izberemo, da je na izpisu nabavna cena podatek cena za zalogo iz povezanih dokumentov materialno skladiščnega poslovanja.

 

Natisni